ระบบจัดการส่วนของลูกค้า

ตรวจสอบโดเมน

ตรวจสอบโดเมนที่ต้องการ ราคาจะแสดงในขั้นตอนถัดไป

ส่วนบริการลูกค้า > คลังความรู้ > FTP > FTP Filezilla config


FTP Filezilla config




filezilla ตั้งค่าใหม่ตามนี้ครับ

ส่วนของ server
จาก http://27.254.81.20:2222 เป็น https://server.oidac.com:2222
ส่วน filezilla ตั้งค่าตามนี้ครับ

ตั้งค่า FTP ใหม่ตามนี้ครับ
Site Manager >
เมนู General เปลีย่นแปลง
ช่อง Host > ftp.yourdomain.com หรือ ip ของ server
ช่อง Port ปล่อยว่างหรือ 21
ช่อง General > Protocal > FTP File Transfer Protocal
ช่อง Encryption > Only use plain FTP (insure)
logon type > normal
user/pass ส่วน user/pass เป็นรหัสของ user นั้นๆ
เมนู Transfer Setting >
Transfer mode > passive
Limit num ใส่ที่ 10    






คำตอบนี้เป็นประโยชน์?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article


Powered by WHMCompleteSolution


ระบบจัดการนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับระบบทั้งหมดในเครือของเรา ระบบใหม่จะเปิดใช้งานเร็วๆ นี้
ทั้งนี้บางส่วนอาจยังต้องใช้งานระบบเก่า หากต้องการตั้งค่าใดหรือไม่สามารถตั้งคาผ่านระบบได้โปรดแจ้งมายัง Support เพื่อตั้งค่าให้ในระบบรวม
Back to Top

© Copyright 2008-2019 All rights reserved. Powered by OiDAC

LiveZilla Live Chat Software